Reserves Online
 
Arribada: 
 
Sortida: 
 
Habitacions: 
 

Condicions Generals/Avís Legal

Condicions Particulars de la Reserva

Hotel Os de Civís facturarà el 100% de l'import de l'estància reservada pel client a la sortida de l'hotel.

Avís Legal

Aquesta pàgina és propietat de HOTEL Os de Civís (DOMENEC TRASTOY POLO), amb domicili a la Plana Bordoll s / n, Os de Civís, Lleida 25798 i NIF 41.077.649V.

Tots els continguts, textos, imatges, i codis font són de propietat de la nostra propietat o de tercers que als que s'han adquirit els seus drets d'explotació, i estan protegits pels drets de Propietat Intel · lectual i Industrial.
En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades personals que ens proporcioni a través de la present pàgina mitjançant els formularis de contacte o l'enviament de correus electrònics, seran tractats amb absoluta confidencialitat i s'incorporaran als nostres fitxers amb la finalitat de prestar els serveis sol · licitats, respondre a les seves sol.licituds d'informació, així com remetre-li informació referent als nostres productes i serveis, i també per mitjans electrònics. En qualsevol cas podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició previstos en la llei dirigint-se a HOTEL Os de Civís (DIUMENGE TRASTOY POL) - Responsable de Protecció Dades - la Plana Bordoll s / n, 25788 d'Os de Civís (Lleida), adjuntant per a la seva identificació una còpia del seu DNI

 

Política de Cancel·lacions / Incompareixences

Incompareixences: 100% de l'import de la reserva, mitjançant un càrrec a la targeta de crèdit.

Cancel·lació Anticipada:

  • Cancel·lacions anteriors a 2 dia previs a la data prevista de la seva arribada a l'Hotel, sense càrrec.
  • Cancel·lacions durant el 2 dia previs a la data prevista de la seva arribada a l'Hotel, 1 nit mitjançant un càrrec a la targeta de crèdit.

En cas de no presentar-se a l'Hotel abans de les 18 hores del dia previst d'arribada, l'habitació quedarà anul·lada. Si preveu arribar més tard de les 18h, notifiqui-ho a l'Hotel per a que li guardin l'habitació.

Condicions Generals de la Reserva

El present document té per finalitat informar-li sobre les normes d'ús, condicions generals de contractació regulades per aquesta pàgina web.

Mitjançant aquesta pàgina web pretenem posar a la seva disposició informació sobre l'estància en l'Hotel Os de Civís, podent vostè formalitzar la seva reserva directament amb l'Hotel. En la web trobarà informació sobre la disponibilitat d'habitacions, tarifes, etc.

La utilització d'aquesta pàgina així com els serveis i productes que en ella es disposen, suposen l'acceptació de les normes d'ús i condicions generals de contractació en la seva darrera versió. Per això, aconsellem que procedeixi a la lectura d'aquestes condicions, abans de formalitzar la seva reserva, cada vegada que accedeixi a la nostra pàgina web, 'Hotel Os De Civís' es reserva el dret de canviar, modificar, afegir o eliminar en qualsevol moment part d'aquestes condicions generals.

Comerç Electrònic i tota la normativa turística que resulti d'aplicació i, subsidiàriament, el Codi Civil i el Codi de Comerç.

Condicions d'Ús

Mitjançant l'acceptació de les presents condicions generals, vostè es compromet a utilitzar la present pàgina web i els serveis en ella oferts per l'Hotel de forma lícita, d'acord amb el disposat en aquest acord legal i de manera que no es produeixi un prejudici en els drets o interessos de tercers o que pugui malmetre o produir un ús anormal de la pàgina web o dels serveis.

Entrada i Sortida

L'hora d'arribada és a partir de les 14:00h i l'hora màxima per abandonar l'habitació és les 11:00 hores.

Pagaments i Monedes

Els tipus de canvi són merament informatius.
El pagament de l'habitació i els altres serveis es realitzarà el dia en el que abandonin l'habitació.

Clàusules

La reserva efectuada amb l'hotel mitjançant aquesta pàgina web suposa l'acceptació de les següents clàusules:

  • Ser major d'edat i disposar de plena capacitat per efectuar la reserva, manifestant que entén i comprèn la totalitat de les condicions que es trobin en la pàgina web.
  • Que les dades subministrades quan efectuï la reserva online són verídiques, completes i concises.
  • Únicament es troben compreses en la pàgina web aquelles que figuren dins el mapa web.
  • Que l'accés a aquesta pàgina web es responsabilitat de l'usuari.
  • Que confirma la reserva feta, és a dir, les dates indicades, el número d'habitacions, de persones i l'hotel escollit.
  • Les condicions i preu de la reserva efectuada, són els que determina expressament la nostra pàgina web.
  • Que les dades de la seva targeta es recullen a efectes per garantir la seva reserva. El pagament de la mateixa es farà efectiu en l'hotel i només en el cas de cancel·lacions o incompareixences després de les 18h (no-shows), es procedirà a l'anul·lació de la reserva i se li efectuarà el càrrec fixat en les condicions de la tarifa.

Butlletí de Notícies

Galeria de Fotos